Zásady ochrany osobních údajů

Webové stránky, na kterých se právě nacházíte, jsou spravovány tianDe Veselí firmy MANDERAJ s.r.o. (se sídlem Palackého 1810, 69801 Veselí nad Moravou, IČO 08868247). Ve firmě MANDERAJ s.r.o., v roli „správce“ údajů dbáme na ochranu osobních údajů v souladu s platnou a účinnou legislativou, kterou od 25. 5. 2018 představuje zejména nařízení EU 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, zkráceně „GDPR“), které je v České republice doplněno doprovodným zákonem o zpracování osobních údajů.

Na této stránce najdete zejména informace o tom, jak zpracováváme Vaše osobní údaje. To se může lišit v závislosti na Vašem vztahu s námi (např. jste-li zákazník, dodavatel, uchazeč o práci, apod.), případně druhem obchodního vztahu.

JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE SPRAVUJEME?

V našich interních systémech zpracováváme údaje: jména, adresy, telefonní čísla, e-mailové adresy, DIČ (to může u fyzické osoby uvádět datum narození), IP adresa počítače a tianDe ID.

Máte právo kdykoli dotazem zjistit, jaká data o vás uchováváme a jak s nimi nakládáme. Rovněž máte právo kdykoli požádat o bezodkladné vymazání vašich dat z našich systémů.

ZA JAKÝM ÚČELEM ÚDAJE SPRAVUJEME?

Vaše údaje shromažďujeme a zpracováváme pro účely splnění zákonných povinností, plnění smluv a objednávek na zboží či služby, které si u nás objednáváte a pro doručení objednaného zboží, nebo služby na Vámi zvolenou adresu Vámi vybraným dopravcem.

Další důvod, proč uchováváme vaše údaje, je ten, abychom vás mohli příležitostně informovat o důležitých změnách v produktech, které používáte (např. o řešení technických problémů, naskladnění zboží které sledujete, změny cen), o novinkách, zvýhodněných nabídkách, promo akcích a jiných výhodách, ze kterých můžete mít užitek.

Poskytnutí osobních údajů je stejně jako uzavření smlouvy s naší firmou dobrovolné. Některé údaje jsou však nezbytné pro splnění zákonných povinností nebo pro dodávku zboží nebo poskytnutí služby a bez některých údajů naše společnosti nedokáže požadovanou dodávku zboží nebo poskytnutí služby poskytnout.

JAK DATA ZABEZPEČUJEME?

Osobní údaje jsou pod stálou fyzickou, elektronickou i procedurální kontrolou a naše společnost disponuje kontrolními, technickými a bezpečnostními mechanismy zajišťující maximální ochranu zpracovávaných údajů před neoprávněným přístupem nebo přenosem, před jejich ztrátou nebo zničením, jakož i před jiným možným zneužitím.

Veškeré osoby, které s osobními údaji klientů přichází do styku v rámci plnění svých pracovních či smluvně převzatých povinnosti, jsou školeny a vázány smluvní povinností mlčenlivosti.

PŘEDÁVÁME VAŠE ÚDAJE JINÝM SUBJEKTŮM?

Ano, jak bylo uvedeno výše, pro poskytnutí některého zboží nebo služeb, které si od nás objednáváte, je potřeba předat vaše údaje dalším subjektům, typicky účetní firmě pro zpracování účetních dokladů, přepravným společnostem, nebo poskytovatelem služeb zvyšující komfort používaní eshopu www.tiande-veseli.cz. Těmto společnostem poskytujeme jenom údaje které jsou nezbytné pro dodávku služeb.  Konkrétní seznam údajů které poskytujeme konkrétním společnostem je firma MANDERAJ s.r.o. povinná na žádost neprodleně poskytnout žadateli.

Mezi tyto naše pravidelné dodavatele patří:

Zpracování je možné pouze na základě uzavřené smlouvy, která zavazuje zpracovatele ke stejné míře ochrany údajů, jakou poskytuje sama naše firma. Údaje tak mohou být předány dodavatelům zajišťujícím pro naši společnost služby spočívající doručování zboží.

COOKIES

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci účtu a nastavení produktů cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

GOOGLE ANALYTICS

Tato stránka používá službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc. Detailní informace o službě Google Analytics.

CO MÁM DĚLAT, KDYŽ CHCI, ABYSTE VYMAZALI MÉ ÚDAJE?

Je to jednoduché. Pokud si nadále nepřejete, abychom spravovali vaše údaje, klikněte níže a my vaše údaje vymažeme. Vezměte ale prosím na vědomí, že v takovém případě nebudeme schopni poskytovat vám některé zboží či služby a příležitostně vás informovat o různých výhodách.

Přeji si, abyste vymazali mé údaje – online žádosti

Máte-li jakékoli další dotazy k problematice ochrany osobních údaje, neváhejte nás kontaktovat.

Nákupní košík