Etický kodex

V souladu s podmínkami registrace a etickým kodexem distributorů korporace TianDe a to pokud jde nejen o jeho slova, ale také činy.

DISTRIBUTOR

vždy a všude jedná v souladu s podmínkami registrace a Etickým kodexem Distributorů korporace TianDe a to pokud jde nejen o jeho slova, ale také činy.

DISTRIBUTOR

dodržuje jednotnou cenovou politiku.

DISTRIBUTOR

dobře zná produkty korporace a používá je, aby jednal přesvědčivě, když bude tyto produkty doporučovat ostatním.

DISTRIBUTOR

poskytuje úplné a přesné informace o produktech a obchodních aktivitách společností, zdrží se nadsázky a nepřesných prohlášení o účinnosti výrobků a možných příjmech.

DISTRIBUTOR

se zdrží vyvíjení tlaku na potenciální zákazníky a Distributory, respektuje jejich právo na samostatné rozhodování o hodnotě informací a spolupráci se společností.

DISTRIBUTOR

se věnuje podnikání za účelem vytvoření zisku takovým způsobem, aby ti lidé, se kterými Distributor spolupracuje, také mohli vytvářet zisk.

DISTRIBUTOR

zaměří všechny své schopnosti na školení a poskytnutí inspirace těm, jejichž je Sponzorem. Distributor splňuje všechny své povinnosti, k jejichž plnění se zavázal vůči svým Distributorům a zákazníkům.

DISTRIBUTOR

je pozorný a přátelský vůči všem Distributorům bez ohledu na jejich kategorii a na to, zda jsou nebo nejsou členy jeho struktury.

DISTRIBUTOR

je loajální ve vztahu ke kolegům v podnikání (neprovádí přeregistraci Distributorů).

DISTRIBUTOR

se snaží vyřešit veškeré vznikající neshody spravedlivě a porozuměním vůči všem.

DISTRIBUTOR

který je Sponzorem, má morální povinnost zajistit, aby všichni Distributoři v jeho struktuře znali Etický kodex Distributorů korporace TianDe.

DISTRIBUTOR

realizuje svou činnost čestně a je si vědom toho, že jeho chování, slova a činy mohou mít různé následky

Nákupní košík