TianDe — korporace na věky věků. Máme ambiciózní plány na několik desítek let dopředu a záleží nám na tom, jak bude naše planeta vypadat za 100 nebo 200 let. Pečujeme o naši budoucnost tím, že zavádíme do sortimentu ekologické produkty, což umožňuje nezatěžovat přírodu a vést naše zákazníky k zodpovědnému chování.

Korporace TianDe považuje za svou misi realizaci ekologického projektu, zvýšení povědomí obyvatelstva o ekologické kultuře a zpopularizování myšlenky týkající se péče o zdraví a životní prostředí.

Každý, kdo si pořídí produkci TM Ekosféra, ví, že díky této volbě nejen pečuje o zdraví svých nejbližších, ale také značně přispívá ke zlepšení ekologické situace na planetě.

Každý prodaný produkt ze série Ekosféra daruje život jednomu stromku. Od roku 2013 korporace přispívá z prostředků získaných prodejem ekologických výrobků na zalesňování planety. Za celou dobu trvání projektu „Les TianDe“ bylo na území Ruska a Kazachstánu společnými silami distributorů a partnerů korporace vysázeno více než 300 000 sazenic jehličnatých stromků. To představuje 75 hektarů lesa, který umožní zásobit kyslíkem město čítající 1,5 milionu obyvatel.

Nákupní košík